Speciálně pedagogická terapie


Zaměřuje se na obtíže školního rázu, zahrnuje speciálně pedagogickou diagnostiku a příslušná nápravná cvičení tak, aby se dítě zbavilo svých obtíží a mohlo zvládat školní docházku s lehkostí a radostí. V případě terapie ADHD, poruch soustředění a všech poruch typu dys- používám vynikající nápravnou soustavu her a cviků rakouského neurologa Dr. Biebla a rakouské psycholožky Dr. Sindelarové. Tyto hry a cvičení jsou zaměřeny na rozvoj mozkových center a neuropsychických funkcí dítěte.

Dítě dostane individuální plán cvičení, která provádí s terapeutem a později doma s rodiči.Během terapie spolupracuji s učiteli a vychovateli dítěte.

 

Speciálně pedagogická terapie je určená pro:

  • poruchy soustředění
  • hyperaktivitu
  • ADHD
  • všechny formy dys- poruch (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, a další)
  • koktavost
  • poruchy výslovnosti
  • potíže při vstupu do školy
  • odložení školní docházky