Dětská psychoterapie – Dr. Veronika Kieslingová


Moje poradna je určená pro všechny děti a rodiče, kteří prožívají nějaká trápení a nejistoty, potřebují pomoc v rodinných vztazích, ve škole, v dospívání, při poruchách učení nebo soustředění.

Vycházím z klasických směrů psychoterapie jako je systemický přístup nebo hlubinně orientovaná psychoterapie, z neuropsychologické rehabilitace, ale nabízím i podporu terapeutického procesu formou kapek Bachovy květové terapie nebo dětských biodynamických masáží, kde využívám filozofii celostního přístupu.

 

Nabídka služeb

  • Psychologická nebo speciálně pedagogická konzultace

  • Dětská psychoterapie

  • Rodinná terapie

  • Speciálně pedagogická terapie

  • Přednášky a kurzy pro rodiče