o mně


 

 

Dosažené vzdělání:


Speciální pedagogika – defektologie na PFUK 1983 – 1987

Psychologie mimořádné studium na FF UK 1984 – 1987

Doktorát na PF UK 1988

 

Další vzdělávání

 
Výcvik v analytické psychoterapii dětí 1 rok, IPDAR

Biodynamická na tělo orientovaná psychoterapie 6 let, certifikát EABP Luebeck

Rodinná a párová systemická psychoterapie 3 roky, ISZ Praha

 

Kratší vzdělávání v psychoterapii:

 

Systemická práce s dětmi a dospívajícími SPAS Praha

Aspergerův syndrom ČLK Praha

Psychoterapie dětí a dospívajících Manfred Voght, ISZ Praha

Emoční a sociální zrod dítěte CKP Dobřichovice

Hakomi terapie Hakomi Institut Lipsko

Práce se snem a životním příběhem SPP Brno

Sókratovský rozhovor SPP Brno

Hledání a léčba vnitřního dítěte IPIPAPP Olomouc

Krizová intervence Remedium Praha

Krizová telefonická intervence Remedium Praha a Linka bezpečí Praha

Výcvik pro poradenství v menopauze FSB Romanshorn Švýcarsko

 

Další vzdělávání ve speciální pedagogice:

 

Parciální insuficience perceptivně – funkcionální eficience Prodys Praha

Neklidné dítě, speciální výuka dovedností Dyscentrum Praha

Reedukace specifických poruch učení a chování formou trampolingu Dyscentrum Praha

Percepční a motorická oslabení ve školní praxi Prodys Praha

Kumot Dyscentrum Praha

Kineziologie One Brain, 1. a 2. stupeň Praha

 

Vzdělání orientované na tělo:

 

Biorelease terapie EABP Luebeck

Progresívní svalová relaxace Praha

Holotropní dýchání SPP Brno

Léčba zvukem tibetských mís PHA Vídeň

Bachovy květové esence, 1. a 2. stupeň Akvamarín Praha

 

Dosavadní praxe

 

Obvodní ústav národního zdraví Praha 1, Praha 5

Soukromá speciálně pedagogická praxe Poerta – terapeut

Linka bezpečí – konzultant, supervizor

Cesta k pohodě – terapeut, lektor vzdělávání

Soukromá speciálně pedagogická a psychoterapeutická praxe – terapeut

Německá škola a gymnázium v Praze 5 – psycholog

Německá mateřská škola v Praze 5 – psycholog

Dětská skupina Romodrom – terapeut