Rodinná Terapie


Je to forma psychoterapeutické práce, kdy terapeut pracuje s celou rodinou, tedy pokud možno se všemi jejími členy jako s celým systémem. Respektuje při tom všechny zvláštnosti rodiny jako celku i osobní jedinečnosti jejích jednotlivých členů.

Terapeut není expertem na řešení problémů rodiny, spíše rodinu doprovází v hledání správného řešení. Jde s ní symbolicky kus cesty, aby se později od ní odpojil.

 

Je například určená pro rodiny

 

  • které řeší výchovné problémy nebo komplikované dospívání svých dětí
  • kde proběhl nebo probíhá rozvod či odloučení rodičů
  • kde někdo ztratil svého blízkého
  • které změnily zásadně svůj životní styl /přestěhování, ztráta zaměstnání atd./